August 23, 2017

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย หนึ่งในสูตรสำเร็จที่จะทำให้ธุรกิจก้าวต่อไป คือ “การต่อยอดธุรกิจ” เช่นเดียวกับเครื่องสำอางแบรนด์ ‘Lady Audrey’ แป้งควบคุมความมันที่ผลิตจาก ‘แป้งข้าวเจ้า’ ที่พัฒนามาจากแป้งเด็ก ‘ReisCare’ ซึ่ง ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์นี้ ถูกต่อยอดมาจากธุรกิจหลักอ...

August 22, 2017

หนึ่งในหลักการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ มักจะมีพื้นฐานจากความมุ่งมั่นและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง แบรนด์ต้องคิดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงใจ แม้จะเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน ก็หลีกหนีความท้าทายนี้ไม่ได้

บริษัท เนอเ...